/ Dokumentit/ Rekisteriseloste - SM-pitkän matkan talkoolaiset/

Rekisteriseloste - SM-pitkän matkan talkoolaiset

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tehty 30.4.2022.

Rekisterinpitäjä

Kalevan Rasti ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Varapuheenjohtaja Eeva Punta, Merimiehenkatu 38, 80100 Joensuu

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

2023 SM pitkän matkan kisan asioista. Henkilötietoja käsitellään talkoolaiseksi ilmoittautumisen perusteella ja talkoolaisen suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö

Talkoolaisen nimi, puhelinnumero, sähköposti, tehtävätoiveet ja talkoolaisen itsensä ilmoittamat lisätiedot ja huomiot.

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan talkoolaisilta heidän itsensä antamina.

Tietojen luovutus ja käsittely

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa salasanalla suojattuna. Tiedot ovat käytettävissä vain niillä seuran jäsenillä, jotka niitä tarvitsevat.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot ja tehdä tarvittaessa korjauksia tietoihinsa. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle.