/ Kilpailut/ SM-pitkä 2.-3.9.2023/ Kilpailijat/ Tävlingsdirektiv (bulletin 2 WRE)/

Tävlingsdirektiv (bulletin 2 WRE)

FM-lång 2.-3.9.2023 Kalevan Rasti

Obs: Tävlingsdirektiv uppdaterade 2.9.2023 kl. 7:00:

Kalevan Rasti arrangerar Finska mästerskapstävlingen på långdistans i orientering 2.-3.9.2023 i Herajoki i Joensuu. Tävlingen är samtidigt världsrankingtävling (WRE) i klasserna H21 och D21.

Tävlingsregler och -direktiv

I tävlingen gäller IOF:s och Finska Orienteringsförbundets (SSL) regler, SSL:s specialdirektiv för FM-tävlingar för år 2023, WRE-regler samt arrangörens anvisningar.

Huvudfunktionärer

 • Tävlingsledare: Eeva Punta, eeva.punta@kalevanrasti.fi, p. 0400 298 465
 • Resultat: Jere Pajunen, jere.pajunen@kalevanrasti.fi, p 050 5647 486
 • Info: Tarja Silvennoinen, sm2023@kalevanrasti.fi, p. 050 4369781
 • Informatör: Mervi Pötry, media.sm2023@kalevanrasti.fi
 • Banläggare: Jussi Silvennoinen, Miika Hernelahti ja Petteri Hakala
 • Tävlingskontrollant (TA) och WRE-kontrollant: Börje Vartiainen
 • Bankontrollant: Erno Aalto, Liperin Taimi Suunnistus
 • Tävlingsjury: ordförande Olli Turakainen Lynx, medlem Kirsi Laasonen Tampereen Pyrintö, medlem Risto Vairinen Kontiolahden Urheilijat

TC

TC är i Hirvilahti i Eno, ca 60 km norr om Joensuu. Där finns områden reserverade för klubbtält. Det finns en restaurang, ett café och försäljning i TC.

Vägvisning

Vägvisningen börjar från väg 515 vid Herajoki korsning (koordinater: 62.936412, 30.060073), Herajoentie 1, Joensuu. Google Maps.

Körtid från parkeringen ca 15 minuter. Adressen för TC är Herajoentie 660, Ahveninen. Det är även möjligt att köra till TC från Koli längs Kolin Rantatie.

Parkering

Parkeringen sker på åker, distans från TC 100-800 m. Parkeringsavgifter är 5 € per dag. Avgiften kan betalas i info.

Husbilar parkeras 800 m från TC, där är det även möjligt att övernatta mellan 1.9. kl. 18 -- 3.9. kl 16. I tillägg finns det parkerigsutrymme för husbilar och husvagnar vid Ahvenisen Punainen talo, Ahvenisentie 1441, 81260 Joensuu, pris 10 €.

Klubbussar ombedes anmälas senast 30.8., sm2023@kalevanrasti.fi. Bussar kan lastas av vid anvisad plats nära TC och körs sedan till bussparkeringen (800m).

Parkeringsbiljetterna kontrolleras vid avfärd. Obetald parkering debiteras dubbelt

Info

Info är öppet båda dagarna kl 8-16.

Info hjälper bl.a. med följande:

 • Emit-förändringar
 • uthyrning av Emit
 • parkeringsbiljetter: 5 €/dag, 10 €/båda dagarna
 • matbiljetter 12 €/lunch
 • hittegods
 • försäljning av träningskartor, 8 €/st
 • söndag: motionsorientering, anmälan och betalning, 10 €/karta

Terrängen

Tävlingsterrängen består av den södra fortsättningen av Koli backar. Den största höjdskillnaden i terrängen är ca 160 m. Området är mångsidigt. Skogen består omväxlande av tallhedar, mörka granskogar och ungskog till gamla skyddade skogsområden. Detaljrikedomen växlar likaså från detaljfattiga sluttningar till småskurna klippiga områden. Terrängen nära TC är mindre kuperat, så de kortaste banorna är inte alltför tuffa.

Det finns några förbjudna områden i terrängen. De är markerade på kartan. En del av de förbjudna områden är också snitslade med gulröd STOP-snitsel i terrängen. Snitslingen markeras på kartan med en heldragen violett linje.

2.9: Det finns två nya områden med gallrad skog. Dessa är markerade på modellkartan i starten.

Karta

Orienteringskarta 1:15000 (H/D15-21, CMYK-offsettryckt), 1:10000 (H/D35-45, printad), 1:7500 (H/D50-90, printad). Terrängrekognoseringen 05/2021 - 07/2023, Petteri Hakala och Jussi Silvennoinen. Ekvidistans 5 m. Kartan är tryckt/printad i augusti 2023. Kartbladens storlek är A3 eller A4 och de är i plastfodral. Det finns ingen gammal orienteringskarta över tävlingsområdet.

Målet syns inte på finalens 1:10000 karta pga. kartbladets storlek. Tävlanden följer snitslingen från sista kontrollen till målet.

Uppvärmning

Det finns ett område för uppvärmning i karantänområdet både på lördagen och söndagen för tävlanden i WRE-klasserna.

2.9: Det finns mycket hjortflugor (älgflugor) i området. Det kan vara bra att skydda dig med mygghatt vid behov.

Start och karantän

Lördag

Den första starten i lördagens kvaltävling sker kl 11.00.

 • Start 1, Distans 2,4 km Blå snitsel
 • Start 2, Distans 2,4 km Gul snitsel

Snitslingarna till start följer delvis stig och går delvis i terräng. Reservera tillräckligt med tid. Det finns WC i startområdet och överdragskläder transporteras till TC från start. Egna påsar eller väskor med namn.

Klasserna H21K och D21K har karantän. Alla tävlanden i dessa klasser bör vara i karantänområdet senast kl 11.30, då tävlingsnumrorna för dessa klasser avlägsnas. Distansen till karantänområdet från TC är 2,0 km, och det finns begränsat med skydd mot dåligt väder.

Söndag

Den första starten i söndagens A- och B-finaler sker kl 10.00.

 • Start 1, Distans 2,4 km Blå snitsel
 • Start 2, Distans 2,4 km Gul snitsel

Snitslingarna till start följer delvis stig och går delvis i terräng. Reservera tillräckligt med tid. Det finns WC i startområdet och överdragskläder transporteras till TC från start. Egna påsar eller väskor med namn.

A-finalklasserna H21 och D21 har karantän. Alla tävlanden i dessa klasser bör vara i karantänområdet senast kl 11.00, då tävlingsnumrorna för dessa klasser avlägsnas. Distansen till karantänområdet från TC är 2,0 km, och det finns begränsat med skydd mot dåligt väder.

Tävlanden i klasserna H/D85 och H/D90 har möjlighet att ta sig till starten med biltransport ordnad av arrangören. De som vill ha biltransport skall anmäla sig I info före klockan 9.00.

Mobiltelefoner och övrig kommunikationsutrustning får inte användas i karantänområdet.

Startlistorna publiceras på tävlingens internetsidor https://kr.kalevanrasti.fi/kilpailu/sm2023/ och https://www.kokkens.fi/kilpailut/2023/smpitka/

Tävlingsnummer

Alla tävlanden använder tävlingsnummer. Tävlingsnummer för WRE-klasserna H21 och D21 finns i karantänområdet både i kvaltävlingen och i A-finalen.

Alla andra klassers tävlingsnummer finns i TC bredvid info serievis i pärmar. Fäst nummerlappen med egna säkerhetsnålar.

I B-finalen används kvaltävlingens tävlingsnummer.

De som tävlar i A-finalen hämtar sina tävlingsnummer i karantänområdet i klasserna H/D21 och alla andra klassers tävlingsnummer finns i TC bredvid info serievis i pärmar.

Kontrollangivelser

Lösa kontrollangivelser finns i startfållan. Den största storleken för kontrollangivelserna är 125 mm x 60 mm. Inga fodral eller material att fästa kontrollangivelserna med erbjuds. Kontrollangivelserna är också tryckta på kartan..

GPS

Alla tävlanden i A-finalen i klasserna H21 och D21 använder GPS-tracking. Det är obligatoriskt att använda GPS-sändaren som arrangören tilldelar tävlanden under tävlingen. GPS-sändaren och -västen tilldelas i karantänområdet i omedelbar närhet av förstarten.

Egna GPS-apparater och moblitelefoner

Användning av GPS-apparater (t.ex. GPS-klocka) utan kartbild är tillåtet, men den lagrade rutten får inte läggas ut på Internet före målet är stängt kl 16.

Sändning via webb-TV

Söndagens final kan ses på webbTV. Det är strängt förbjudet att titta på sändningen före tävlingsprestationen (regel 2.62). På grund av begränsade telekommunikationsförbindelser uppmanas även andra personer i området att avstå från att följa sändningen i TC.

Stämplingssystem

Emit-stämplingssystemet används i tävlingen. Kontrollera ditt Emit-nummer i startlistan och att kortet fungerar vid modellkontrollen, som finns i närheten av infopålen i TC. Felaktigt Emit-nummer eller Emit-kort som inte fungerar måste bytas ut i infon. Det är på den tävlandes ansvar att kontrollera att ens Emit-kort fungerar och att rätt Emit-nummer är angivet i startlistan. Ifall den tävlande använder ett annat Emit-kort än det som är meddelat diskvalificeras den tävlandes prestation (Grenregler 11.518).

Emit-kortets nummerändringar kan göras per e-post timo.kokko@kokkens.fi fram till fre 1.9. kl 12.00. Efter detta är Emit-nummerängringarna avgiftbelagda, 5€/ändring. Ändringarna skall göras i infon i TC innan man går till start. Emit-numret går inte att ändra i starten.

Emit-hyreskort kan hämtas i infon (10€/kort/dag) och returneras till infon på söndagen efter tävlingen. För ej returnerat Emit-kort debiteras en avgift på 90 €.

Emit-kontrollappar finns att fås på startplatserna båda dagarna. Enligt grenreglerna är det endast tillåtet att använda emit-kort som är i orginalskick. Ifall man korrigerat/gjort förändringar på kortet leder det till diskvalificering. Använd inte ett emit kort där man bytt batteri!

Orienteringskor

Det är förbjudet att använda spikskor i tävlingen. Dubbskor är tillåtna. (Grenregler 3.51)

Klasser, banlängder och starplatser

Kvaltävling lö 2.9.2023, Start 1

Distans från TC 2,4 km, blå snitsel.

Klass Banängd km Kontroller Anmälda Till A-final
H21K1 8,0 12 52 17
H21K2 7,9 11 52 17
H21K3 7,9 11 52 17
H20K 6,1 11 36 *
H18K1 5,0 7 33 25
H18K2 5,0 8 32 25
H16K 3,5 8 53 *
H15K 2,8 7 34 *
D21K1 5,6 8 40 25
D21K2 5,7 8 39 25
D20K 4,9 9 38 *
D18K1 4,3 8 38 25
D18K2 4,3 8 37 25
D16K 2,8 6 46 *
D15K 2,4 6 38 *

*alla som fått ett godkänt resultat

Kvaltävling lö 2.9.2023, Start 2

Distans från TC 2,4 km, gul snitsel.

Klass Banlängd km Kontroller Anmälda Till A-final
H35K 6,2 12 24 *
H40K 5,9 12 45 *
H45K 5,4 11 59 *
H50K1 4,3 8 32 25
H50K2 4,3 9 31 25
H55K1 4,3 10 45 25
H55K2 4,3 10 44 25
H60K1 4,2 6 32 25
H60K2 4,2 7 32 25
H65K1 4,1 9 31 25
H65K2 4,2 9 31 25
H70K1 3,3 8 34 25
H70K2 3,3 7 33 25
H75K 3,2 6 49 *

*alla som fått ett godkänt resultat

Final sö 3.9.2023, Start 1

Distans från TC 2,4 km, blå snitsel.

Klass Banlängd km Kontroller Stigning Dricka
H21 13,4 15 580 4
H20 9,4 10 3
H18 8,2 13 2
H16 6,4 11 1
H15 5,5 7 1
H35 8,9 11 2
H40 8,6 11 2
H45 8,4 10 2
H50 6,6 14 1
H55 6,4 13 1
H60 6,2 13 1
H65 5,9 12 1
H70 4,8 8 1
H75 4,2 8 1
D21 9,1 9 460 3
D20 6,9 14 1
D18 6,1 14 1
D16 5,5 10 1
D15 4,5 8 1
D35 6,0 12 1
D40 5,9 12 1
D45 5,6 11 1
D50 5,5 10 1
D55 5,0 10 1
D60 4,7 8 1
H21B1 11,7 15 4
H21B2 10,6 12 3
H18B 5,7 10 1
H50B 4,8 8 1
H55B 4,8 8 1
H60B 4,5 8 1
H65B 4,5 8 1
H70B 3,9 8 1
D21B 8,0 8 1
D18B 5,7 10 1

Final sö 3.9.2023, Start 2

Distans från 2,4 km, gul snitsel.

Klass Banlängd km kontroller
H80 3,2 7
H85 2,5 6
H90 2,0 6
D65 4,2 10
D70 3,8 8
D75 3,2 7
D80 2,5 6
D85 2,0 6
D90 2,0 6

A-finalernas starttider avgörs enligt kvaltävlingens resultat så att de bästa i kvaltävlingen startar sist.

B-finalernas starttider avgörs enligt kvalet så att de som placerat sig bäst av dem som inte kvalificerat sig till A-finalen startar sist. De som inte kvalificerat sig till A-finalen i H21-klassen fördelas i grupper enligt kvalresultaten i tre grupper så att de bästa placeras i första gruppen osv. De som har avbrutit, diskvalificerats eller inte deltagit i kvaltävlingen placeras att starta i början av den tredje gruppen.

I de klasser där ingen B-final ordnas har de som avbrutit, diskvalificerats eller inte deltagit i kvaltävlingen möjlighet att delta i motionsorienteringen på söndagen. Dessa tävlnaden får sin biljett som ger dem rätt att delta i motionsorienteringen från info.

H/D21 karantän och startfunktioner

Startfunktioner

Dryck och första hjälp

Dryck finns att få på ställen markerade på kartan eller i kontrollangivelserna. Dryck (vatten) finns att få i finalen på söndagen i klasserna H15-H75 och D15-D60.

Gelpåsar och annat skräp får ej lämnas i terrängen. Det finns skräppåsar vid vätskestationerna. Första hjälp -platserna är markerade på kartan. Vatten finns att få även vid dessa. Första hjälp finns även i TC.

Mål

Målstämpling används vid målet. Därifrån fortsätter man direkt till Emit-avläsningspunkten. Möjliga oklarheter utreds vid klagomuren nära avläsningspunkten.

På lördagen lämnar alla tävlanden sin tävlingskarta i en påse klubbvis. På söndagen lämnas kartorna i klubbpåsen ända till kl 13.00. Målet stängs kl 16.00 båda dagarna.

Möjliga protester skall göras skriftligen till tävlingsjuryn i infon enlig grenreglerna senast 30/60 minuter efter tävlingens tekniska avslutning.

De som avbryter tävlingen

De som avbryter tävlingen skall anmäla sig i målet.

Kartutlämning

Både lördagens och söndagens kartor kan hämtas klubbvis vid målet på söndagen från kl 13.00.

Omklädning, tvätt och WC

Tvättplats finns i närheten av TC. Det finns inga omklädningsrum. Det finns WC i TC, i starten och på parkeringsområdet.

Priser

I samtliga FM-klasser belönas de tre bästa med medalj. I klasserna H/D 15-21 belönas placeringarna 4-10 och i klasserna H/D 35-75 placeringarna 4-6 med plakett. De tre bästa i klasserna belönas med produktpris. Prisutdelningen sker efter att klassens resultat av avgjorda.

Fotografering och videoinspelning under tävlingen

I terrängen och i TC finns fotografer och fotograferings- och videoinspelningsutrustning som filmar tävlingen och tävlingsstämningen. Då du anländer till tävlingsplatsen godkänner du att du filmas och att materialet används i social media, på tävlingens internetsidor samt i övrig icke-kommerciell använding.

Motionsorientering

Träningskartor över närbelägna terräng Viereväkivi och Tammasuo kan köpas i info, 8 €/st.

Motionsorientering ordnas på söndagen. Man kan starta kl 12.00-13.00. Start 2, distans från TC 2,4 km, gul snitsel. Betalning 10 € i info.

Banor Banlängd km Kontroller Kartskala
KuntoA 5,4 10 1:10000
KuntoB 3,2 8 1:7500

Motionsorienteraren får sin karta vid startplatsen mot biljetten som fås i info. Målet är skilt från tävlingens mål. Resultaten finns i Navisport-systemet.

Barnpassning

Barnpassning finns i TC båda tävlingsdagarna. Förhandsanmälning per e-post anneli.pennanen71@gmail.com.

senast 31.8.2023.

Berätta i meddelandet:

 • Barnets namn och ålder
 • När barnet lämnas i och hämtas från barnpassningen

Restaurang och café

Det finns lunchservering och café i TC båda dagarna. Lunchbiljetter kan köpas i info (kontant/kort/MobilePay).

Lunch finns att få i TC båda dagarna kl 11.00-16.00. Maten är laktosfri. Specialdiet: glutenfri, vegetarisk och vegan. Maten kostar 12 €/portion. Det finns inte möjlighet att betala vid matutdelningen.

Det finns smått salt och sött att köpa i caféet. Där finns en egen kassa där man kan betala kontant, med kort eller med MobilePay.

Grillen är het. Vid grillen kan man betala kontant eller med MobilePay. Med kort kan man betala i caféet, där man får en grillbilljett.

Hittegods

Under tävlingens gång finns hittegods i info och efter tävlingen finns information om hittegods på tävlingens internetsidor. Hittegods sparas i 2 veckor.

Välkommen att tävla i alldeles ny orienteringsterräng mellan Pielinen och Herajärvi nära Koli!

Kalevan Rasti rf